Voorzitter,

Voorzitter, ú hebt het in ieder geval heel goed begrepen. Vorige week was u namelijk in Bergen op Zoom aanwezig bij de 70ste Maria Ommegang en u zei bij die gelegenheid dat daar het echte kapitaal van de provincie te zien was. Dat zijn nl. de mensen, die zich met elkaar vrijwillig inzetten om tradities in stand te houden. Dat is precies waar het om draait. Mensen maken de stad en de cultuur, zoals ik al zei in mijn eerste termijn en je moet niet de cultuur náár de mensen willen brengen. En dat is nou precies wat het Brabant C Fonds wel wil doen. Och ja, die 40 miljoen hebben we toch op de plank liggen. Nee, voorzitter je moet je sterke punten benadrukken, zoals het verenigingsleven op alle mogelijke manieren, de streekmusea etc.etc. En zorgen dat de cultuurtoerist blijft hangen. Dat is waar het om draait en dat is waar draagvlak voor is onder de Brabanders. En wat betreft die 40 miljoen? De PVV zegt: "Niet doen!"

Voorzitter, de PVV is voor het behoud van erfgoedcomplexen in Brabant, maar niet tegen elke prijs en zeker niet als er nogal wat risico’s aan kleven.

Wat de kantoorvilla betreft, hebben wij respect voor de eigenaar en kunnen wij eventueel onder voorwaarden akkoord gaan met de investering. Dat ligt anders

bij het opknappen van de sheddaken.

Tijdens ons bezoek aan het Bergosscomplex op 31 januari jl. antwoordde de gedeputeerde op de vraag: Waarom moet de provincie participeren? Met “Investeerders en commerciële partijen haken af aan de voorkant omdat ze geen risico willen nemen. De provincie kan wel instappen, want het risico aan de voorkant is er niet.” Wel voorzitter, die risico’s zien wij wel degelijk.

Ten eerste: wat de marktconforme waarde van het provinciaal deel van het eigendom van de kantoorvilla zal zijn na 5 jaar, kan de gedeputeerde kennelijk nu niet aangeven. Evenmin kan zij op dit moment zeggen dat het bod dat de gemeente na 5 jaar zal doen, voldoende zal zijn om de provinciale inbreng van de sheddaken te compenseren. Onzekerheid troef dus!

Ten tweede is pas 70% van de verhuurbare oppervlakte gedekt door een getekende huurovereenkomst. Ook bij de sheddaken bestaan er substantiële risico’s t.a.v. de herontwikkeling, nl. dat de geraamde opbrengsten voor verhuur helemaal niet gehaald zullen worden.

Read More

Wij gaan het zeker worden!

Voorzitter, hoeveel keer hebben wij dit niet gehoord tijdens diverse vergaderingen in dit huis?

Wij werden het dus niet. En nu ligt een zogenaamde verantwoording voor. Een verantwoording die de naam niet verdient. Een vlag die de lading niet dekt. Tijdens de behandeling in de Commissie is er al veel over gezegd. En niet alleen door onze partij. Deze verantwoording roept meer vragen op dan dat ze beantwoordt.

Voorzitter,

Als wij verantwoording over de kandidaatstelling horen, gaat onze fractie ervan uit dat het gehele verloop van de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad in 2018 wordt beschouwd. Dat conclusies worden onderbouwd. En niet onbelangrijk, vooruitlopend op de nog op te stellen eindafrekening, een indicatie van de met de kandidatuur gemoeide kosten.

Read More