Openbaar declaratieregister

Naar aanleiding van Statenvragen van de PVV Noord-Brabant heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de toezegging gedaan hun declaraties en onkostenvergoedingen voortaan bij te zullen houden in een openbaar declaratieregister. Hiermee wordt voor iedereen inzichtelijk waaraan Gedeputeerde Staten (GS) het geld van de belastingbetaler uitgeeft. Het declaratieregister van GS wordt per kwartaal bijgewerkt en de recentste versie kunt u hier raadplegen. 

Onderstaand de tot nu toe gepubliceerde delaratieregisters van GS.