Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 24 augustus 2012

Overwegende dat

Op 22 juni PS niet geïnformeerd zijn over de staat van overleg met de gemeente Helmond

Dat nu blijkt dat GS de staten wel had moeten informeren.

Spreken hun afkeuring uit over de wijze waarop het college in deze heeft geacteerd

En gaan over tot de orde van de dag

 M1_motie_van_afkeuring.pdf

Provinciale Staten van Noord-Brabant bijeen op 22 juni 2012,

Constaterend dat:

-De Provincie Noord Brabant zich meer kerntaken toe-eigent dan in het bestuursakkoord is overeengekomen.

Overwegende dat:

-Cultuur, sport en wonen geen kerntaken zijn van de Provincie.

Besluiten:

Het college van Gedeputeerde zaken te verzoeken:

· Te stoppen met de niet verplichte kerntaken zoals cultuur, sport en wonen.

· De gelden die daarvoor vrij komen te investeren in het oplossen van de (jeugd)werkloosheid, Vrije Tijds Economie en de voorfinanciering van infrastructuur.

En gaan over tot de orde van de dag.

Den Bosch, 22 juni 2012

Ronald Dol.
PVV

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012,

Constaterende:

· Dat over burgerleden niets is opgenomen in het reglement op de Statencommissies

· Dat er dientengevolge geen eisen zijn geformuleerd met betrekking tot burgerleden

Overwegende:

· Dat het verstandig is hiervoor een regeling te treffen

· Dat daar nu de tijd voor is gezien de nieuwe regeling

Besluiten:

Het reglement op de Statencommissies Noord-Brabant als volgt uit te breiden:

Read More