Provinciale Staten van Noord- Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 oktober 2021 ter bespreking van de Tweede Bestuursrapportage 2021 54/21.

 Besluiten

1. Het volgende beslispunt te schrappen:
“2 f: Budget voor verduurzaming provinciehuis (€ 2 mln)”

2. Beslispunt 7 aan het besluit toe te voegen, luidend:
“€ 2 mln beschikbaar te stellen voor budget voor hygro- en CO2-meters voor schoollokalen”

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 juli 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 41/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Verkeersveiligheid Provincie Noord-Brabant

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:

Read More