Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 07/20 B “Controleprotocol accountant 2019 en 2020”

Besluiten:

Read More