Spreektekst ZRK rapporten informatieveiligheid en informatietoegankelijkheid

Voorzitter, de PVV vindt dat deze rapporten van de ZRK de scherpte missen die we gewend zijn van de ZRK. De gekozen onderzoeksmethodiek is een gotspe. Binnen de Provincie was de enige geïnterviewde voor het onderzoek naar de informatieveiligheid de Chief Information Officer. Voorzitter, dat verzin je niet.

Zo wordt in het rapport over de informatieveiligheid geconcludeerd dat het wel goed zit met de opvolging van de opdrachten en aanbevelingen uit 2018, maar de onderbouwing mankeert in een aantal opzichten. Bijvoorbeeld de opdracht om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een samenhangende informatievisie en informatiebeveiligingsvisie. Hieraan is volgens de rapportage voldaan want er is een datavisie vastgesteld.

Lees meer: Spreektekst ZRK rapporten informatieveiligheid en informatietoegankelijkheid

Spreektekst Wensen en bedenkingen lening Pukkemuk

Voorzitter, de PVV vindt dat de provincie niet voor bankier moet spelen dat vinden we ook in het geval van Pukkemuk, een prachtig bedrijf dat wij ondanks ons standpunt een warm hart toedragen.

Onze mening neemt niet weg dat wij het nog méér van belang vinden dat de provincie ondernemers gelijk behandelt. Daar is hier geen sprake van.

Het extern bureau Zanders, vaste treasury-adviseur van de Provincie, waardeert het faillissementrisico voor Pukkemuk met een B1, oftewel een kans van 2,75% op faillissement. Ambtelijk wordt vervolgens achter de schermen die B1 aangepast naar een B3, zodat het faillisementsrisico plotseling zogenaamd meer dan 11% is. Met als gevolg dat Pukkemuk een belachelijk hoge rente moet gaan betalen.

Lees meer: Spreektekst Wensen en bedenkingen lening Pukkemuk

Spreektekst slotnota 2022

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2022 en een flink aantal wijzigingen voor de jaren daarna.

Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden de laatste paar jaar afgedaan in statenmededelinkjes, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. De financiële autorisatie door PS wordt daarbij pas naderhand ergens in een begrotingswijziging geregeld, op één hoop met talloze andere financiële wijzigingen, en evident als mosterd na de maaltijd.

Lees meer: Spreektekst slotnota 2022

Spreektekst bij debat over nieuwe deadline voor emissievrije stallen december 2022

Voorzitter hier staan we weer.

In 2017 zei de PVV al dat deze zogenaamde transitie veehouderij onhaalbaar was.

Toen zei ik het volgende: “De boeren gaan de komende jaren door de aankomende stikstof maatregelen een bak extra regelgeving vanuit de EU en Den Haag over zich heen gestort krijgen.

En waarom wil deze provincie ook hieraan meedoen? Waarom wilt u de Brabantse kleine gezins- en familiebedrijven opzadelen met nog meer doorgeslagen milieuregelgeving?

Lees meer: Spreektekst bij debat over nieuwe deadline voor emissievrije stallen december 2022

Spreektekst Begroting 2023

Voorzitter, Onze Brabantse burgers worden keihard geraakt door gigantische prijsstijgingen van energie, voedsel en brandstof: velen komen letterlijk in de kou te zitten, ten koste van hun gezondheid, hun welzijn en hun welvaart.

Dit college benoemt deze zorgen weliswaar in de begroting, maar gaat vervolgens onverstoorbaar verder met dezelfde vaste riedel aan beleidspropaganda, waarmee deze crises juist verergerd worden in plaats van verminderd. Boeren, belastingbetalende burgers, automobilisten, kortom onze Brabanders en hun leefomgeving zijn de klos van dit door VVD en CDA uitgedragen groenlinkse D66-wanbeleid.

Lees meer: Spreektekst Begroting 2023