Voorzitter,

tijdens de bespreking van de ambtelijk voorgekookte voorstellen voor herziening van de GR-en werd PS in slaap gesust door de gedeputeerde met zijn verhaal dat we nog heel wat in te brengen zouden hebben ten aanzien van deze aanpassingen van de GR-en.

Het was dan ook wel heel bijzonder dat ze nu als hamerstuk op deze agenda geplaatst werden, en dat er nu plotseling alleen maar ja of nee gezegd kan worden. Dat wringt, zeker gezien hetgeen ik zometeen nog aankaart.

Inhoudelijke punten voorzitter.

Read More

Voorzitter, we staan hier vandaag wederom voor de behandeling van de controleverordening, een belangrijk sturingsinstrument van PS.

 Wat direct opvalt is dat GS zonder blikken of blozen exact dezelfde verordeningstekst voorstelt als zij eerder deed.

Dat, terwijl Sturen met kaders bij de behandeling van deze verordening nog steeds niet is toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumentarium van PS betreft.

Read More

Voorzitter, middels ingediende vragen heeft de PVV al vele pijnpunten blootgelegd rondom de aanpassingen die GS ten aanzien van de financiële verordening en de controleverordening voorlegt.

Sturen met kaders is bij de behandeling van deze verordeningen niet toegepast, terwijl het hier belangrijk sturingsinstrumtarium van PS betreft. Daarnaast gaat het om veel en ingrijpende aanpassingen dan, zoals het statenvoorstel onterecht suggereert, slechts wat technische aanpassingen of aanpassingen i.v.m. de RMV (rechtmatigheidsverordening).

Read More