Niels Jansen - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 01/23 “Wensen en bedenkingen aangaande afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura”

Ontwerpbesluit 01/23 B als volgt te wijzigen

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More