‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2015

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: teksten op lichtreclame onder de noemer kunst, op de STRP biënnale

1. In diverse media viel te lezen dat in het kader van de STRP biënnale 2015 via een lichtkrant uiterst walgelijke boodschappen, waaronder de teksten 'Welcome Islamic State' en 'Farewell to the state of Israel', werden gepubliceerd[1] [2]. Het zou om een kunstuiting ‘’Fare thee well’’ gaan, zo werd later gemeld[3]. Is het college bekend met de genoemde berichtgeving over de 'kunstuitingen'1 2 3 ?

2. De provincie Noord-Brabant wordt genoemd als partner & hoofdsponsor van de STRP[4]. Is de provincie partner van de STRP biënnale 20154 en is er subsidie verstrekt dan wel anderszins provinciale ondersteuning of facilitering verleend? Zo ja, om hoeveel geld of ondersteuning gaat het?

3. Wat vindt het college van deze uitingen onder de noemer kunst?

4. Wat vindt het college van de ophef die is ontstaan onder burgers door dit aanstootgevende kunstproject?

5. Is het college net als de PVV van mening dat de staat Israël nooit maar dan ook nooit vaarwel mag worden gezegd in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college net als de PVV van mening dat Islamitische Staat nog niet in een miljoen jaar welkom moet worden geheten in Brabant, zelfs niet als grap of kunstuiting? Zo nee, waarom niet?

7. Is deze vorm van smakeloze kunst de reclame die het college zich wenst voor de slimste regio?

8. Is het college bereid per direct het partnerschap met STRP te beëindigen en eventuele verstrekte subsidie voor STRP biënnale 2015 terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Joyce Kardol

[1] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/vreemde-teksten-van-lichttoren-in-eindhoven-verwijderd-1.4815505

2 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3945489/kunstwerk-op-lichttoren-kan-alleen-ontsproten-zijn-uit-een-ziek-brein.aspx

3 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3944762/fophef-aanstootgevende-lichtkrant-blijkt-kunstproject-voor-strp.aspx

4 http://strp.nl/nl/partners/

Beantwoording: Lichtreclame_STRP_biënnale_beantwoording_dd_14-04-2015.pdf

Geacht college,

In BN de Stem van 5 maart 2015 [1] is te lezen dat er in Roosendaal wordt gewerkt aan zorgopvang voor Marokkaanse ouderen. De voorzitter van de nieuwe Marokkaanse moskee in Roosendaal juicht het initiatief toe, en wijst er volgens BN de Stem op dat het goed is dat er bij de opvang en verpleging van eerste generatie oudere Marokkanen rekening wordt gehouden met culturele nuances als taal, een ruimte om te bidden, een gescheiden opvang van mannen en vrouwen en flexibele bezoekmogelijkheden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

Op de website van het met miljoenen provinciaal belastinggeld gesubsidieerde Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) staat een open uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst op 29 januari 2015, bedoeld om een onlangs ingesteld cultuurfonds van 25 miljoen te vieren. De mede organiserende partijen zijn eveneens door de Provincie zwaar of geheel gesubsidieerd, zoals Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss, en Prins Bernhard Cultuurfonds.

De PVV Noord-Brabant vindt het een gotspe dat publiek geld in deze moeilijke tijden door kunst- en cultuurclubjes besteed wordt aan gratis feestjes nota bene ter ere van 25 miljoen publiek geld waar onder meer de elitaire kunstkoepels al reikhalzend naar uitkijken.

Dat er 25 miljoen publiek geld naar een cultuurfonds gaat om allerlei projecten uit te financieren waar de Brabanders niet op zitten te wachten maar waar ze wel aan mogen meebetalen is al erg genoeg. Maar de inkt van de oprichtingsakte van dit fonds is nog niet droog of het eerste geld wordt op kosten van dezelfde belastingbetalers besteed aan een open feestje. Dit getuigt van schaamteloosheid.

De PVV Noord-Brabant stelt het college van Gedeputeerde Staten vragen over dit ongepaste feest en wil dat het wordt afgeblazen.

Read More