Doneer aan de stichting PVV Noord-Brabant

U VINDT DE WEBSITE VAN STICHTING PVV NOORD-BRABANT HIER

Stichting PVV Noord-Brabant is door de inspecteur van de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 6.33 Wet op de inkomstenbelasting (IB), waardoor u uw giften en schenkingen aan de stichting als aftrekpost voor de inkomstenbelasting kunt aangeven. Tevens zijn de ontvangen giften voor Stichting PVV Noord-Brabant niet belast op basis van de Successiewet 1956 (artikel 32 en 33 SW).

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL78RABO0107138158 t.n.v. Stichting PVV Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.

De Stichting PVV Noord-Brabant dankt u hartelijk voor uw bijdrage!