Motie inhaalverboden op snelwegen

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

Constaterende:

- dat de minister voornemens is het aantal snelwegkilometers waar een inhaalverbod voor vrachtwagens geldt (verder) te verminderen; de A67 in het geheel en mogelijk ook de A2, A27 en de A58.(1)
- dat “langzaam inhalen” en “inhalende vrachtwagens” in het verleden een prominente plek hadden in de verkeersergenissenlijstjes, maar daar juist door inhaalverboden van verdwenen (lijken te) zijn.

Overwegende:

- dat de minister in haar evaluatie van januari 2013 aangeeft dat voor de doorstroming van het verkeer, een inhaalverbod goed functioneert indien er 2 rijstroken per rijrichting zijn en indien er geen colonnevorming van vrachtwagens plaatsvindt (> 750 vrachtwagens per uur) (2)

- dat door het opheffen van het inhaalverbod de doorstroming op een eerder moment dan noodzakelijk en nodig vermindert en filevorming waarschijnlijk frequenter en langduriger zal voorkomen

Verzoeken

- het college er bij de minister op aan te dringen om op de 2x2 rijbaans snelwegen in Noord-Brabant zoveel mogelijk een inhaalverbod voor vrachtwagens (opnieuw) in te voeren tussen 6 en 19 uur tot dat ofwel genoemde trajecten naar 2x 3 of meer rijstroken verbreed zijn, ofwel er een dynamische oplossing gevonden wordt die het inhaalverbod slechts dan opheft, wanneer deze onwenselijk is ten aanzien van doorstroming en / of veiligheid.(3)

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg(1) http://www.transport-online.nl/site/nl/44901/schultz-heft-inhaalverbod-a67-op/ en
http://www.omroepbrabant.nl/?news/210140282/Rijkswaterstaat+hef+inhaalverbod+vrachtwagens+gedeeltelijk+op.aspx

(2) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/22/verruiming-van-het-inhaalverbod-vrachtwagens-en-verhoging-maximumsnelheid-vrachtverkeer.html