Motie “Dommelen-Noord blijft een optie”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er ten aanzien van de verkeerssituatie in Dommelen-Zuid nog veel onduidelijkheid is en er mogelijk teveel overlast zou kunnen ontstaan als gevolg van de aanleg van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- nu al rekening houden met een eventuele aanleg van een aansluiting ter hoogte van Dommelen-Noord veel kosten kan besparen in de toekomst
 
verzoeken het college:
 
- de mogelijkheid van de latere aanleg van de aansluiting “Dommelen-Noord” in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg