Motie “Doorgaand vrachtverkeer op hoofdwegennet”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- in het gebied tussen de A2, A67, N396 en de N69-Westparallel geen doorgaand vrachtverkeer meer wordt toegestaan na voltooiing van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- veel andere plaatsen - zoals Heeze, Diessen, Middelbeers en Riel - in Noord-Brabant last hebben van vrachtwagen-sluipverkeer
- dit sluipverkeer zeer nadelig is voor de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende plaatsen
 
verzoeken het college:
 
- om een plan uit te werken waarin doorgaand vrachtverkeer alleen nog toegelaten wordt op de Rijkswegen en de wegen naar de provinciegrens
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg