Amendement “Uitingen in vergaderruimten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Artikel 22 uit het voorliggende reglement te schrappen.

Toelichting:
Artikel 22 is volstrekt onnodig. Het artikel miskent het democratische partijpolitieke mandaat van de kiezers, dat moet herkenbaar uitgedragen kunnen worden. Van enig overdadig campagne-achtig vertoon is in de Statenzaal nooit sprake geweest, dus een volstrekt onnodig verbod.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem