Motie behoud uitzichten aan de Meanderende Maas

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, ter bespreking van SVS 20/54A Meanderende Maas,

Constaterende dat:

• Het Statenvoorstel uitgaat van behoud van huidige kwaliteiten en uitzichten aan de dijken van de Maas traject Ravenstein-Lith;
• In het gebied direct achter de dijk in de Lithse Polder sprake is van de ontwikkeling van een grootschalig energielandschap met onder andere tientallen meer dan 200 meter hoge windturbines;

Overwegende:

• Dat een grootschalig energielandschap met tientallen megawindturbines in de Lithse Polder de huidige kwaliteiten en uitzichten van het dijktraject Ravenstein-Lith aantast;
• Dat dit in strijd is met de uitgangspunten van de Structuurvisie Meanderende Maas tot behoud van de huidige kwaliteiten en uitzichten;

Spreken uit:

• Dat het voor het behoud van de huidige kwaliteiten en uitzichten van het dijktraject Ravenstein-Lith onwenselijk is een grootschalig energielandschap in de Lithse Polder aan te leggen,

en gaan over tot de orde van de dag,

 

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem