Motie "geen steun aan het Muziekgebouw”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:


• In het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf wordt aangegeven dat de gemeente Eindhoven voor het Muziekgebouw een ontwikkelplan opstelt en er vanuit de provincie een subsidie kan worden toegekend om het uiteindelijke plan te realiseren;

Overwegende dat:
• Het niet de bedoeling kan zijn dat de provincie via een omweg extra geld gaat steken in de Eindhovense culturele sector en dit een precedent kan scheppen voor culturele instellingen in andere Brabantse gemeenten;
• Het Muziekgebouw jarenlang een financiële bodemloze put is geweest en de provincie zo ver als mogelijk van dit hoofdpijndossier vandaan dient te blijven;

Dragen GS op:
• De provincie terug te trekken uit de samenwerking bij het ontwikkelplan van het Muziekgebouw en geen subsidie toe te kennen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant