Spreektekst Voorstel voor een Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord: het wordt een klimaatkalifaat met een klimaatbeleid zonder ook maar enig klimaateffect. vol klimaatpanelen en klimaatminaretten met klimaatgeïndoctrineerde kinderen, angstig voor het klimaatarmageddon, dolend door klimaatbossen,

Één grote waanzinnige nachtmerrie, honderden miljarden voor 0,00001 graad Brabants effect. Waar doen we het voor?

Wat lezen wij zoal in de zogenoemde “Afsprakenset” met de RES-sen, de Regionale Energie Strategiën, het nieuwste en volgens professor Elzinga ongrondwettelijke bestuursvehikel dat deze ellende moet vormgeven op regioniveau?

Hoewel dieselbusjes tegenwoordig superschoon zijn, worden ze per 2025 in vele binnensteden verboden. Einde verhaal voor talloze kleine ondernemers, verpaupering en leegstand liggen op de loer. Wie bedenkt zoiets en wil het college écht die kant op?

Nog een tandje er bij:

“Waar ontbossing noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege internationale natuurafspraken, maken partijen gezamenlijke afspraken over een adequate CO2-compensatie”

Oftewel CO2-compensatie voor bomen omhalen voor natuuraanleg!

Knettergek? Ja, knettergek!

Verder:

“Indien op projectniveau wet- en regelgeving in de weg staat, zal dit door middel van maatwerkoplossingen zoveel mogelijk opgelost worden”.

Beste gedeputeerde, staat hier nu dat de uitvoering van het klimaatakkoord boven de wet staat? Dat de overheid zelf naar mazen in wetgeving gaat zoeken en zo nodig gaat proberen er omheen te sluipen en te foefelen?
Leven we in een bananenrepubliek?
en dan ook nog:

“In het ultieme geval het inzetten van het instrument ‘projectbesluit’ door in eerste instantie de provincie en uiteindelijk door de Rijksoverheid”

Vrij vertaald: Ook als de bevolking en de gemeenteraad het niet wil, wij rammen het er door. Zie Klundert, zie Dinteloord. Daaaaag draagvlak

Buiten het feit dat het “ultieme gevallen” zal gaan regenen, is dit strijdig met het verdrag van Arhus uit 1998 en met het Europees handvest voor de Lokale autonomie.

De PVV ziet een akkoord dat vooral gesloten is tussen anti-kapitalistische klimaatfundamentalisten en op verzekerde inkomsten azende financieel belanghebbenden. Het is het door de klimaatmaffia verdelen van honderden miljarden geroofde euro’s van burgers.

Wetenschap? Die doet niet mee. Ongemakkelijke feiten moeten we niet willen met zijn allen!

Een volledige energietransitie binnen 30 jaar is onhaalbaar, maar op de geschetste wijze óók landschappelijk en economisch allesvernietigend.

Nog wat vragen:
Hoe gaan we om met ruim 100 kilometer hoge stapel zonnepanelen vol zeer giftig indium, selenium, zinkoxide, gallium en soms zelfs lood en cadmium en de 60 kilometer niet te recyclebn windturbinebladen over een jaar of 20?

Hoe is het kortom georganiseerd met het opruimen van de puinhoop die alleen al met het oude energieakkoord gerealiseerd wordt?

Hoeveel erger wordt dit nog met het nieuwe klimaatakkoord?

De PVV wil een andere kant op: méér, niet minder energie
méér, niet minder welvaart en meer vrijheid, dus minder overheidsbemoeienis
Zonder overdreven haast, zonder miljardensmijterij, zonder een provincie vol gigantische windindustrie, zonsubsidiewoestijnen, vieze biomassa en het allerdomste: van gas los!
Onze denkrichting?

Wat als we het mogelijk maken uw wensen aangaande schone en CO2-vrije energie te kunnen realiseren en bovendien een kernafvalprobleem oplossen, daarbij op termijn ook nog eens schone synthetische brandstoffen te maken die gewoon in de CV-installatie en verbrandingsmotoren kunnen?

Wat als daarvoor het elektriciteitsnet niet voor vele tientallen miljarden hoeft te worden aangepast,

Wat als de gasleidingen kunnen blijven liggen en je gewoon in 5 minuten kunt blijven tanken

Wat als honderden miljarden voor aanpassingen aan huizen achterwege kunnen blijven en nieuwe huizen veel goedkoper gebouwd kunnen worden

Wat als energie bijna gratis wordt en daarmee voor iedereen in de wereld bereikbaar, waardoor we ook zeewater kunnen ontzilten en de Sahara vruchtbaar kunnen maken?

Wat, kortom, als we het mogelijk maken om het door u gevreesde klimaatprobleem op te lossen de energierekening lager en de luchtkwaliteit nóg beter te maken?

Laten wij de handen ineen slaan. Brabant heeft de kennis, Nederland en België hebben de faciliteiten om de slag naar een prachtige toekomst te slaan.

Die toekomst heet de thorium molten salt reactor.

Een veilige reactor, die nauwelijks afval geeft en zelfs huidig kernafval als brandstof kan gebruiken. Met een bijproduct waarmee je fantastische isotopen kunt winnen voor de strijd tegen kanker

Want daarmee is er met dezelfde doorbraak nóg een enorme kans te verzilveren:

Wat als wij in de strijd tegen kanker een enorme winst kunnen boeken, waarmee niet alleen de kans op genezing enorm toeneemt, maar ook de behandelkosten gedecimeerd worden?

Hoe mooi is het dat!

Wat nodig is, is politieke wil en aangepaste vergunningverlening

De PVV moedigt de gedeputeerde van economische zaken aan om er werk van te maken, bedrijfsleven, wetenschap en vergunningverlening bij elkaar te brengen en daarvoor te kijken naar bijvoorbeeld een bescheiden budget voor een ter zake kundige kwartiermaker, zoals we dat eerder met de vrijetijdseconomie deden

Deze ongekend schone en welvarende toekomst is te mooi om niet aan te werken.