Statenvragen Snelle uitgang varkensstal bij stalbranden

PVV Brabant wil dat provincie serieus kijkt naar "snelle uitgang" bij stalbranden

Stalbranden zijn een serieus probleem in de veehouderij. Ieder jaar sterven duizenden dieren door vuur of verstikking en bijna altijd onnodig. Stalsystemen zijn vatbaarder geworden voor brand door noodzakelijke aanpassingen als gevolg van verscherpte milieuregels en kennen daarnaast vaak te weinig adequate ontsnappingsmogelijkheden.

Dierenarts Bulle Koster is een van de mensen die zich met dit probleem bezighoudt. Hij heeft een stalsysteem met valwanden voor varkens ontwikkeld, waarbij bij brand door sensoren de wanden in de stal wegklappen zodat de dieren een snelle, veilige uitgang geboden wordt. Koster vindt echter te weinig steun bij overheden om gezamenlijk zijn systeem verder te ontwikkelen.

"Wij hebben Statenvragen gesteld omdat boeren veel last hebben van milieuregels als ze hun stallen brandveiliger willen maken. Daarom wil de PVV van het provinciebestuur weten of men bereid is om belemmeringen (qua milieuregelgeving) weg te nemen en serieus aandacht te schenken aan oplossingen zoals die van de heer Koster", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Stalbranden leiden nog altijd tot veel te veel onschuldige slachtoffers en het is tijd dat de provincie hier nu echt eens iets gaat doen. In het verlengde daarvan willen wij ook dat de provincie duidelijk maakt dat milieuregels belangrijke ontwikkelingen in het aanpakken van stalbranden niet in de weg mogen staan."

 

Geacht college,

Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen, net als het aantal dieren dat daarbij is gedood.

Daarom de volgende vragen:

1. Heeft GS kennisgenomen van het artikel[1]: “Snelle uitgang varkensstal niet omarmd”?

2. In dit artikel geeft dierenarts Bulle Koster aan dat hij niet serieus gehoord wordt door de politiek als het gaat om zijn via op een snelle uitgang voor stallen. Is dit college bereid om met deze dierenarts het gesprek aan te gaan en te onderzoeken of de snelle uitgang meegenomen kan worden in het Brabantse landbouwbeleid? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Boeren geven aan dat ze stalbranden willen voorkomen maar dwars worden gezeten door milieuregels[2].
Deelt GS de mening dat een snelle uitgang voor dieren bij stalbranden boven milieuregels zoals ammoniakreductie moet worden verkozen? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

4. Is GS bereid te onderzoeken of stallen met een snelle uitgang uitgezonderd kunnen worden voor milieuregels zoals ammoniakreductie? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

5. Is dit college bereid om van de preventie van stalbranden een speerpunt te maken binnen het Brabantse landbouwbeleid? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Achtergrond/2019/12/Snelle-uitgang-varkensstal-niet-omarmd-508037E 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2930541/Boeren-zitten-met-groot-dilemma-milieuregels-zorgen-ervoor-dat-brand-zich-sneller-kan-verspreiden 

 

Beantwoording: pdfSnelle_uitgang_varkensstal_bij_stalbranden_beantwoording_dd_17-12-2019.pdf