Opinie: Klimaatverlakkerij rond windturbines langs A16

Volgens de Bredase PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen en PvdA statenfractievoorzitter Stijn Smeulders zijn de geplande windturbines langs de A16 belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de energietransitie. Zo stelden zij dat althans in een opiniestuk in BN de Stem begin oktober[1].

De 28 windturbines van maar liefst 210 meter hoogte worden ontegenzeggelijk indrukwekkende staaltjes techniek van formaat. Dat ze zo groot moeten zijn heeft te maken met de energiedichtheid van wind. Je hebt heel veel oppervlakte nodig om een eenheid nuttige energie te kunnen winnen. Dit zelfde principe van oppervlakte geldt ook voor zonnepanelen: voor de dezelfde productie die bijvoorbeeld één grote windturbine levert heb je zo’n 20 voetbalvelden vol zonnepanelen nodig.

En toch: hoe indrukwekkend het ook lijkt, die 28 enorme torens samen leveren slechts 0,15% van de Brabantse energiebehoefte. Dat is dus niets. Als die 0,15% opgewekte energie vervolgens nog wordt vertaald naar de daadwerkelijke besparing op fossiele brandstoffen, dan zal het hooguit nog gaan om 0,05%. En dat is dus helemáál niets.

Als je vervolgens bedenkt dat de huidige geplande windturbines met hun zogenaamd “goedkope” windenergie al zo’n 250 miljoen euro aan subsidie gaan vergen in de komende 15 jaar, dan wordt pijnlijk duidelijk waarom het voorgestelde klimaatbeleid en de energietransitie een onbetaalbaar fiasco in de dop zijn. De paar miljoen euro die dan nog terugvloeit ‘voor de gemeenschap’ is dan geen “de windmolens zijn van ons allemaal”, zoals de PvdA-ers zeggen, maar slechts een bijzonder schamel bijna opgerookt sigaartje uit een enorme eigen sigarendoos.

Op basis van de cijfers van het VN-klimaatpanel valt uit te rekenen dat de meerdere honderden miljarden(!) euro’s kostende maatregelen om de CO2-emissie met 49% te reduceren ten opzichte van 1990 niet meer dan 0,0003 graden Celsius winst oplevert. Deze cijfers zijn nooit weerlegd, sterker nog: Rob van Dorland, expert van het KNMI, kwam zelfs op 0,00007 graden uit, nog minder dus. De windturbines in Brabant langs de A16 zijn van dat pakket aan maatregelen en dat onbeduidende “resultaat” weer een volstrekt te verwaarlozen onderdeel.

Je moet je afvragen of je zoveel overlast voor omwonenden, de slacht van vele vogels en vleermuizen, de aantasting van het landschap en het straatarm maken van de belastingbetaler voor een dergelijk non-resultaat moet willen hebben.

Je zou een piepklein deel van dit geld ook kunnen besteden aan de doorontwikkeling van de veelbelovende Thorium-gesmoltenzoutreactoren. Dit al in de jaren 60 van de vorige eeuw bewezen revolutionaire principe is een daadwerkelijke oplossing voor alle al dan niet vermeende klimaatproblemen en biedt een onvoorstelbare hoeveelheid geheel veilige, schone, CO2-vrije én spotgoedkope energie.

Eind van deze maand[2] is er in Brussel een thoriumwereldcongres, het zou goed zijn als onze provinciale bestuurders en ook heren Van Drunen en Smeulders hun licht daar eens zouden gaan opsteken!

Het jubelverhaal eerder deze maand in BN de Stem over de windturbines langs de A16 is een aaneenschakeling van een in de politiek hardnekkig aanwezig onbenul, wensdenken, tunnelvisie en Greenpeacefantasie, allemaal leidend tot peperdure en ongekend grove volksverlakkerij. Terwijl in ontwikkeling zijnde alternatieven zoals thorium volledig worden genegeerd.

Mijn devies aan hen: praat eens met natuurwetenschappers en kernfysici in plaats van met de Brabantse Milieufederatie en Greenpeace: de toekomst kan mooi, schoon en ongelooflijk welvarend zijn.

- Harry van den Berg, woordvoerder Energie

 

[1] https://www.bndestem.nl/opinie/windturbines-die-langs-a16-komen-zijn-van-iedereen~a3e00ff3/ 

[2] http://www.thoriumenergyworld.com/conference.html