Motie “Veghel zonder Zijtaart”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat een nieuwe weg bij Zijtaart gepland is om de N279 ter hoogte van Veghel te ontlasten - dat er veel weerstand onder de bevolking van Zijtaart tegen deze weg is
Overwegende:
- dat er innovatieve alternatieven op het huidige tracé van de N279 zijn, zoals die recent voorgesteld door de PVV (zie onder)
Roept het college op:
- bij de aanbesteding de bieders uit te dagen om ook met een oplossing op / bij het huidige tracé te komen, waarbij de weg bij Zijtaart kan vervallen. Indien dit onmogelijk of te duur blijkt, kan alsnog voor de “Zijtaartvariant” gekozen worden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg   
                
 
kruisingen in Veghel >>
VeghelzonderZijtaart1
                                                  Veghel A50/N279 knooppunt
                                                 VeghelzonderZijtaart2                                                                
                                                  (A2, binnenste 4 rijbanen buiten beschouwing gelaten)  ‘s Hertogenbosch
VeghelzonderZijtaart3