Motie “N2, nieuwe N69 en N279 naar 100 kilometer per uur”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

- een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op een voor 100 kilometer per uur gebouwde weg, soms zelfs “soort snelweg” onlogisch en onzinnig is

Overwegende dat:

- er toch al algemeen te hard gereden wordt als gevolg van het daartoe aanzettende wegbeeld

Verzoeken het college:
- de maximumsnelheid op de N279-Noord, de nieuwe N279 Asten – Beek en Donk en de nieuwe N69 Westparallel te wijzigen naar of in te stellen op 100 kilometer per uur
- de minister te verzoeken de maximumsnelheid op de N2, Randweg Eindhoven, te verhogen naar 100 kilometer per uur

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg