PVV Noord-Brabant: Budget Culturele Hoofdstad 2018 nu al met 100% overschreden

In antwoord op Statenvragen van de PVV hoeveel geld inmiddels is besteed aan het project Einhoven|Brabant2018 sinds 2005 kwam het college van Gedeputeerde Staten tot het ontluisterende totale bedrag van ruim 10 miljoen euro! 10 miljoen euro Brabants belastinggeld welteverstaan! Onduidelijk is of in dit bedrag ook alle personeelskosten zijn meegenomen. Dan kan dit bedrag nog hoger uitvallen. Dit terwijl niet eens zeker is of Eindhoven/Brabant wel in aanmerking zal komen voor deze titel.

Door Gedeputeerde Staten is steeds bevestigd dat de uitgaven tijdens de "bidbook fase" (tot 2013) maximaal 5 miljoen zouden bedragen.

De PVV heeft met ontzetting kennis genomen van deze overschrijding van ruim 100% van het toch al exorbitante budget dat Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Brabantse burger steeds is voorgespiegeld.

Door de PVV zijn vele vragen gesteld over dit megalomane project en ondanks de onduidelijke, ontwijkende en onvolledige antwoorden werd steeds duidelijker dat het een grote geldsmijterij betreft aan onduidelijke projecten, overbetaalde medewerkers en schimmig geselecteerde toeleveringsbedrijven. Het college van Gedeputeerde Staten komt na vragen van de PVV nu met een (gedeeltelijke) opening van zaken, maar weigert om in detail te treden.

De Partij voor de Vrijheid beraadt zich op nadere stappen.