Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het jaar van de bij

Kortgeleden heb ik tijdens de landbouwfair, mede in het kader van het ''jaar van de bij'', het werk van de bijen mogen zien en proeven. Derhalve heeft de PVV de Statenfracties verzocht om even stil te staan bij de bij, de bijensterfte en te beseffen dat de bij een onmisbare schakel is en van groot belang economische belang is voor de Brabantse land- en tuinbouw door het bestuiven van voedselgewassen. 

Wij zijn dan ook verheugd om te zien dat deze bijvriendelijke motie door alle aanwezige Statenfracties wordt mede ingediend.

Onderstaand de motie (op advies van GS aangehouden):

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het jaar van de bij

 

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 september 2012,

Constaterende dat:

- De bij een onmisbare schakel is in de natuur;
- Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het ''Jaar van de Bij'';
- Van de 350 in Nederland aanwezige bijensoorten er 188 met uitsterven bedreigd zijn;

Overwegende dat:

- Bijen een belangrijke rol spelen in de tuinbouw bij bestuiven van voedselgewassen;
- De bij van economisch belang is voor de Brabantse land- en tuinbouw;
- Het uitsterven van bijen slecht is voor de biodiversiteit;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Bijvriendelijk beheer binnen het bestaande bermberheer uit te voeren door hierbij ook zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor bijen. Indien mogelijk provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bijenkasten. Dit groenbeheer voor bijen ook uit te dragen aan agrariërs, gemeenten, waterschappen en andere terreinbeherende organisaties.

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Joyce Kardol

PvdD Marco van de Wel

VVD Margrietha Prins-Afman

GroenLinks Paul Smeulders

D66 Anne Marie Spiergings

CDA René Kuijken

SP Veerle Slegers

PvdA Antoinette Knoet-Michels