FNV weigert PVV bij verkiezingsdebat

Pure discriminatie en een belediging van de democratie. Zo typeert de PVV Noord-Brabant het besluit van FNV West-Brabant om de PVV-kandidaten te weren bij een verkiezingsdebat vanavond in Bergen op Zoom.

Op 8 februari jl. verzond FNV West-Brabant een uitnodiging aan “de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de provinciale Staten van Noord-Brabant” – dus ook aan de PVV Noord-Brabant – om deel te nemen aan een verkiezingsdebat.

Nadat de PVV Noord-Brabant deze uitnodiging had geaccepteerd liet de vertegenwoordiger van de FNV weten dat de PVV tóch niet welkom is. Schriftelijk bevestigden zij dit als volgt:

“ moet ik u mededelen dat de FNV de PVV niet kan uitnodigen voor het verkiezingsdebat van 12 maart te Bergen op Zoom. 

Het dagelijks bestuur van de FNV heeft vorig jaar, naar aanleiding van de Marokkanen uitspraken, besloten dat de PVV niet meer uitgenodigd wordt voor acties en bijeenkomsten van de FNV en de aangesloten bonden. Dit omdat de uitlatingen strijdig zijn met de grondslagen van de FNV. Dit besluit is destijds via de pers gecommuniceerd.

Onze lokale vrijwilligers waren onvoldoende van dit besluit op de hoogte waardoor helaas een miscommunicatie is ontstaan.”

Dat de FNV nu een democratisch gekozen politieke partij uitsluit, met een grote achterban in West-Brabant, is een belediging voor de democratie. Het standpunt van veel kiezers in onze provincie mag nu in een verkiezingsdebat niet gehoord worden. Bovendien bevinden zich onder de FNV-leden ook veel PVV-stemmers. “Dat is geen miscommunicatie, maar pure discriminatie. Voor gestaalde kaders van de FNV weegt de politieke correctheid zwaarder dan de democratie. Daarmee doet de FNV de Brabantse kiezers tekort en maken zij een open discussie over belangrijke thema’s als economie en werkgelegenheid in West-Brabant onmogelijk. Een gotspe!” aldus de Brabantse PVV lijsttrekker Alexander van Hattem.