Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen risico's geothermie

Geacht college,

Uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (1) blijkt dat de ontwikkeling van diepe geothermie nog in de kinderschoenen staat en dat de veiligheid en het materiaalgebruik zeer ter discussie staan.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het nieuwsbericht de brief en het rapport van de SodM?

2. Is het college het met de PVV eens dat gezien het SodM-rapport alle initiatieven op het gebied van diepe geothermie in de provincie Noord-Brabant opgeschort dienen te worden tot dat er voldoende zekerheid is over de veiligheid van deze techniek? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

(1) https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2017/07/13/staat-van-de-sector-geothermie-ook-aardwarmte-moet-veilig-gewonnen-worden

 

Beantwoording: pdfRisicos_geothermie_beantwoording_dd_22-08-2017.pdf