Expertmeeting op het provinciehuis over terugdringen dierproeven in Brabant

Op verzoek van PVV Noord-Brabant zal vrijdag 28 september aanstaande een expertmeeting op het provinciehuis worden gehouden over de mogelijkheden om het gebruik van dierproeven in de provincie terug te dringen.

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van innovatieve onderzoeksmethodiek zonder gebruik van dierproeven. Tegelijk heeft de provincie Noord-Brabant de ambitie om tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio's te behoren. De PVV wil graag onderzoeken of deze twee ambities binnen Brabant kunnen worden gecombineerd.

Daarom worden op voorspraak van Provinciale Staten allerlei experts vanuit overheid, kennisinstellingen, NGO's en bedrijfsleven uitgenodigd, waaronder Centrale Commissie Dierproeven en Stichting Proefdiervrij, om duidelijk te maken welke stappen de provincie kan ondernemen zodat het gebruik van dierproeven wordt afgebouwd, proefdiervrije innovaties worden gestimuleerd en Brabant wereldwijd koploper kan worden in proefdiervrij onderzoek. Alle geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom op de publieke tribune.