PERSBERICHT: PVV Brabant: VVD en D66 misleiden kiezer bij de Stemwijzer inzake aanpak drugsdumpingen

De PVV heeft geconstateerd dat de fracties van de VVD en D66 in Noord-Brabant de kiezers voorliegen in de nieuw verschenen Stemwijzer voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Bij stelling 24 van de Stemwijzer wordt de kiezer het volgende voorgelegd: De provincie moet meer camera’s in het buitengebied plaatsen, onder andere om te voorkomen dat er drugsafval gedumpt wordt.

Dit is een maatregel waar de PVV de afgelopen jaren door middel van verschillende moties[1] tevergeefs om heeft gevraagd. Altijd werden moties van de PVV verworpen en altijd stemde de VVD tegen.[2][3][4] Bij de Stemwijzer laat de VVD echter weten: "Dumping van drugsafval is een groot probleem in Brabant. Een dumping kost een grondeigenaar of de overheid als snel 100.000 euro. Daarom wil de Brabantse VVD graag testen of camera’s in het buitengebied het aantal dumpingen kan terugdringen. Hierbij letten we uiteraard scherp op privacy issues."

De PVV heeft hier de afgelopen jaren LETTERLIJK om gevraagd en de VVD heeft altijd een nee verkocht. Het standpunt in de Stemwijzer is dus volstrekt opportunistisch en ongeloofwaardig.

Ook D66 Brabant bedriegt bij deze stelling de kiezer. De partij is het weliswaar oneens met de stelling, maar laat wel het volgende optekenen: "D66 kiest voor moderne oplossingen om goed toezicht te kunnen houden zoals datagedreven handhaving. Drones kunnen snel en eenvoudig ondersteunen bij de opsporing van illegale activiteiten en voorkomen dure surveillance en privacyverstorende camera's."

Ook de inzet van drones om illegale activiteiten in het buitengebied te bestrijden is al jaren een standpunt van de PVV. Door middel van moties[5] heeft de fractie van PVV Noord-Brabant ook hier al meermaals LETTERLIJK om gevraagd en D66 heeft altijd tegengestemd.[6]

Woordvoerder Maikel Boon: "Wij vinden het zeer kwalijk dat een platform als de Stemwijzer door dit soort partijen wordt misbruikt om in verkiezingstijd de kiezer voor de gek te houden. De VVD en D66 hebben als coalitiepartijen vier jaar lang criminelen hun gang laten gaan in ons buitengebied en we mogen ze niet weg laten komen met dit soort holle retoriek, die haaks staat op het feitelijke stemgedrag van de afgelopen bestuursperiode. De PVV zal daarom komende vrijdag, bij de laatste Statenvergadering van de periode, opnieuw een motie indienen die oproept tot cameratoezicht in het buitengebied. Gezien de draai die de VVD heeft gemaakt, verwachten we van deze partij dit keer dan ook de volledige steun."

 

Motie: docxActuele_motie_cameratoezicht_drugsdumpingen.docx

 

[1] https://pvvnoordbrabant.nl/component/search/?searchword=motie%20cameratoezicht&searchphrase=all&Itemid=101

[2] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20181109/download?qvi=1118774 (p309 bij motie 31, p340 bij motie 67)

[3] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20180420/download?qvi=906867 (p282 bij motie 33)

[4] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20170421/download?qvi=889782 (p200 bij motie 21)

[5] https://pvvnoordbrabant.nl/component/search/?searchword=motie%20drones&searchphrase=all&Itemid=101

[6] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20181109/download?qvi=1118774 (p309 bij motie 30, p341 bij motie 68)

stemwijzervvdcameratoezicht