Persbericht PVV Noord-Brabant: Vernielingen PVV-verkiezingsposters lijken gecoördineerde acties

De PVV Noord-Brabant krijgt vanuit de achterban veel signalen en foto's van vernielde, afgerukte of overgeplakte posters. Het vernielen van posters lijkt door heel Brabant te gebeuren en roept bij de Brabantse PVV de nodige vragen op.

Zijn andere partijen soms bang voor de winst die de PVV kan gaan behalen deze verkiezingen?

Zijn er steeds meer mensen die de posters eraf peuteren om deze boven hun bed te kunnen hangen?

Gezien de felheid en snelheid van het overplakken of simpelweg vernielen, denkt de PVV Noord-Brabant vooral het eerste. Dit baart de PVV zorgen, want deze vernielingen zijn een verstoring van het proces van de verkiezingscampagne en werken een ondemocratisch Nederland in de hand. Laten we van elkaars posters afblijven en het werk van alle vrijwilligers in hun waarde laten. Op naar eerlijke Provinciale verkiezingen 2019!

Bijgaand de foto's van vernielde PVV-posters in Brabant.

vernieldeposter1

vernieldeposter2

 vernieldeposter3

vernieldeposter4