Persbericht: PVV Noord-Brabant wil zo snel mogelijk provinciale referendumverordening

De PVV Noord-Brabant dient een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening in ter behandeling in Provinciale Staten. Doel van de referendumverordening is de kiesgerechtigde Brabanders én Provinciale Staten formeel de mogelijkheid geven om een referendum te kunnen organiseren voor zaken die zeer belangrijk en omvangrijk zijn.

In 2012 diende de PVV ook reeds een dergelijk voorstel in, dat werd verworpen. De PVV verwacht nu na de verkiezingen wel een meerderheid voor het voorstel. De noodzaak voor een dergelijk instrument is immers ook groter geworden, er zijn steeds meer argumenten om dit instrumentarium ter beschikking te hebben. Zo benoemde de provincie in 2014 democratische kwaliteit als één van de zes richtinggevende criteria voor veerkrachtig bestuur, met als statement dat 'de representatieve democratie verrijkt moet worden met allerlei vormen van betrokkenheid.' Daarbij is het referendum bij uitstek een instrument dat alle kiesgerechtigde Brabanders bereikt en betrekt, en niet slechts een deel zoals bij een aantal andere instrumenten het geval is. 

Statenlid Van der Kammen van de PVV dient het voorstel in en hoopt het na de verkiezingen te mogen gaan verdedigen. "Daarbij reken ik op brede steun in de nieuwe Staten", alsdus Van der Kammen. "Al die partijen die nu in de verkiezingstijd de burger naar de mond praten, mogen dadelijk laten zien of ze het ook echt menen".

docxVoorwoord initiatiefvoorstel referendumverordening

docxInitiatiefvoorstel referendumverordening