PVV Noord-Brabant wil keurmerk voor agrarische producten van Brabantse kwaliteit

De PVV komt keihard op voor ónze boeren, voor onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven in het bijzonder. De Brabantse PVV-fractie wil zich na de verkiezingen hard gaan maken voor een keurmerk voor agrarische producten die volledig in Brabanten diervriendelijk zijn geproduceerd. Het gaat dan om agrarische producten die rechtstreeks uit de Brabantse natuur, bodem of wateren komen en met eerbied voor de Brabantse omgeving, mensen en dieren zijn gewonnen of vervaardigd.

PVV-Statenlid Maikel Boon: "Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven hebben wereldwijde naam en faam en dat moeten we zo houden. Door middel van dit keurmerk verwacht de PVV dat onze boeren wel een eerlijke prijs voor hun producten krijgen"

Het is voor de kleine familie- en gezinsbedrijven door de regelstapeling vanuit Brussel, Den Haag en de opgelegde transitie veehouderij vanuit de provincie welhaast onmogelijk om fatsoenlijk een bedrijf te runnen. De PVV-fractie is bang dat door dit wanbeleid de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen, omdat alleen grootschalige bedrijven met een minimum aan dierenwelzijn economisch rendabel zullen zijn. ”Kleine Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven worden onredelijk hard getroffen, vooral door de maatregelen omtrent de transitie veehouderij van het huidige college." , aldus Boon.

De vraag naar streekgebonden en diervriendelijk geproduceerde producten is de laatste jaren enorm toegenomen en de PVV wil met het keurmerk voor Brabant hierop inspelen. Het keurmerk brengt verschillende prachtige Brabantse agrarische producten samen en maakt richting de consument duidelijk dat het een eerlijk en 100% Brabants en diervriendelijk product betreft. In de volgende periode zal de PVV Noord-Brabant daarom een voorstel hiertoe doen en ervoor pleiten dat de provincie zich samen met partners voor een keurmerk in gaat zetten.