PVV Brabant: afblijven van de latente ruimte

De Brabantse PVV wil dat de provincie het standpunt inneemt dat er niet getornd mag worden aan de zogeheten latente ruimte waar veehouders over beschikken.

De latente ruimte betreft eerlijk vergunde, maar nog niet benutte rechten waarover veehouders beschikken maar zowel het kabinet als het Brabants college willen aan deze rechten tornen door deze ruimte te schrappen bij extern salderen (het overdragen van vergunningsruimte van het ene naar het andere bedrijf).

"Het gedwongen afnemen van de latente ruimte zonder adequate compensatie is feitelijk diefstal van opgebouwde rechten van onze Brabantse boeren en hiermee gaan we niet akkoord", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Wij willen dan ook dat het college in Brabant stopt met dit onzalige idee en in verdere gesprekken met minister Schouten uit gaat dragen dat het onvrijwillig innemen van de latente ruimte onacceptabel is."

Daarom zal de Brabantse PVV vrijdag een motie indienen om de latente ruimte van onze Brabantse boeren te beschermen.