PVV Noord-Brabant kiest wel voor de boeren, het CDA Brabant kiest voor het pluche

Vrijdag 25 oktober zijn er in Provinciale Staten van Noord-Brabant meerdere moties ingediend ter bescherming van de belangen van de Brabantse boeren. Het betroffen moties die de beperkingen op intern en extern salderen terug wilden draaien en een motie van de PVV die de latente ruimte van veehouders veilig wilde stellen.

Helaas zijn beide moties gesneuveld, niet in de laatste plaats omdat het CDA Brabant de Brabantse boeren heeft laten stikken door TEGEN deze moties te stemmen.

Woordvoerder Maikel Boon: "Twee jaar geleden trok het CDA als oppositiepartij nog samen met de PVV op tegen de verschrikkelijke maatregelen van de versnelling van de transitie veehouderij, waarbij boeren - tegen alle eerdere afspraken in - niet in 2028 maar al in 2022 aan de verscherpte ammoniakeisen moesten gaan voldoen. Maar nu het CDA zelf weer op het pluche zit en de macht ruikt, worden alle mooie woorden niet waargemaakt en zijn onze boeren het slachtoffer.

De PVV Noord-Brabant blijft wel knokken voor onze Brabantse boeren."