PERSBERICHT: PVV Brabant vindt CDA Brabant ongeloofwaardig

De fractie van de PVV Noord-Brabant is verbijsterd door het persbericht dat het CDA donderdagavond uit heeft laten gaan over de deadline waarop boeren een vergunning moeten hebben aangevraagd om aan de verscherpte emissie-eisen die Brabant hanteert te kunnen voldoen. Deze deadline ligt op 1 april 2020 en moet volgens het CDA dit jaar nog van tafel.

"Deze nieuwe eis van het CDA is totaal ongeloofwaardig", aldus woordvoerder landbouw Maikel Boon. "Hoe moeten we deze eis van het CDA nu serieus nemen terwijl de deadline van 1 april nota bene vorige week vrijdag tijdens de Statenvergadering officieel is vastgelegd, met goedkeuring van hetzelfde CDA!"

"Zes dagen geleden was het moment voor daden, maar toen heeft het CDA de boeren omwille van het coalitiebelang opgeofferd en hun zegen gegeven aan de deadline waar ze nu opeens vanaf zouden willen - volstrekt onbetrouwbaar. Waar was het CDA Brabant met hun stoere persberichten toen er 25 oktober gestemd werd over een amendement dat exact het schrappen van deze deadline beoogde? Ze waren tegen. Ook waren ze tegen amendementen van de PVV om de hele Brabantse versnelling transitie veehouderij te schrappen - zodat het Brabantse beleid weer in lijn met het landelijke zou lopen - en om stoppende boeren meer tijd te geven. En ten slotte stemden ze ook gewoon tegen onze motie om de latente ruimte van de boeren te beschermen."

"Onze fractie hoopt uiteraard het beste voor de boeren in Brabant, maar het CDA heeft laten zien volstrekt onbetrouwbaar te zijn en daar verandert deze zoveelste "eis" niets aan. Als het aan de PVV ligt dan gaat de gehele versnelde transitie van naar een duurzame Brabantse veehouderij van tafel. Daarom zal de PVV tijdens de aankomende begrotingsbehandeling met een motie komen om de gehele transitie te stoppen en de afgesproken datum van 2028 te respecteren”

Moties/amendementen waar het CDA 25 oktober tegen stemde:

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20191025/download?qvi=1203669 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20191025/download?qvi=1203689 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20191025/download?qvi=1203692 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20191025/download?qvi=1203603