PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant wil thoriumcentrales voor schone en betaalbare energie

De Brabantse PVV komt komende vrijdag met een motie om het wetenschappelijk onderzoek naar een thorium-gesmoltenzoutreactor naar Brabant te krijgen. Het is volgens de partij mogelijk om binnen 5 tot 10 jaar de eerste ook echt te bouwen. Daarmee zou schone en zeer betaalbare energie voor iedereen een reuzenstap dichterbij komen.

“Een kwartiermaker kan bedrijven, wetenschap en de vergunningverlenende overheid bij elkaar brengen om een geweldige slag te slaan op weg naar écht schone energie, en wat mij betreft nog veel belangrijker: zeer effectieve kankerbestrijding”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Al sinds 2015 pleit de PVV Noord-Brabant ervoor om thorium op de agenda te krijgen. Noord-Brabant zou gezien de bestaande infrastructuur én de ambitie van inzet op high-tech en innovatie de ideale plek zijn om de doorontwikkeling van de grond te krijgen en thorium tot een succes te maken. Als je als overheid laat zien dat je deze ontwikkeling wil, dan is dat hét signaal aan potentiële investeerders in de thoriumtechniek om juist hier in Brabant door te pakken.”

Van den Berg heeft de nodige informatie (zie onder) aar de collega-statenleden gestuurd om steun te verwerven. “Ik merk een positieve verschuiving naar mate de kennis toeneemt. Als je goed uitlegt wat de kansen van inzet op thorium zijn en hoe een gesmolten-zoutreactor werkt, dan maakt bij velen de angst voor nucleair plaats voor enthousiasme voor de schitterende mogelijkheden”.

 

Beste collega’s,

Wat als we binnen afzienbare tijd onze gehele energievoorziening (elektriciteit, warmte en transport) zonder grote ingrepen geheel schoon en zelfs stikstofemissie- en broeikasgasvrij kunnen maken? Maar wat als we dan ook nog eens isotopen kunnen winnen voor een grote slag tegen kanker?

Vrijdag komt de PVV opnieuw met een motie om met de thorium gesmolten zoutreactor aan de slag te gaan. Ik wil graag in het kort nader toelichten wat de beweegredenen zijn en waarom het in ieders belang is om aan deze geweldige kans te werken. Het principe is in enkele video’s samengevat:

Allereerst Prof dr Jan Leen Kloosterman die uitlegt hoe kernenergie werkt en wat het wezenlijke verschil is tussen de huidige reactoren en thorium gesmoltenzoutreactoren. Hij verricht thoriumMSR-onderzoek in het SAMOFAR-project, waaraan een totale subsidie verbonden is die ongeveer gelijk is aan die van één windturbine langs de A16. Schrijnend wat mij betreft.

https://youtu.be/IqccaaNPK-M 

Vervolgens de pionier op thoriumgebied, Kirk Sörensen, met wie ik vorig jaar nog gesproken heb en die mijn enthousiasme nog groter maakte dan het al was

https://youtu.be/uK367T7h6ZY 

En dr. Julian Rosenman, die op humoristische en toegankelijke wijze uitlegt hoe straling en kankerbestrijding zich ontwikkelden, daarbij ook zelf zware therapieën heeft ondergaan.

https://youtu.be/3eQLJielY58 

Brabant kan een sleutelrol spelen in de thoriumontwikkeling die op deze fronten doorbraken kan geven. Ons MKB met zeer gespecialiseerde metaalbedrijven en “de grote jongens” op technisch en medisch gebied kunnen de wereld letterlijk veranderen als een positieve overheid ze daarbij niet in de weg zit, maar juist helpt bij vergunningszaken en dergelijke.

Wij vragen in de motie te kijken naar de mogelijkheden voor een kwartiermaker, die marktpartijen, wetenschap en vergunningverleners bij elkaar kan krijgen. Onze bedoeling is dat vooral de markt deze ontwikkeling verder oppikt en van Brabant echt de slimste, beste en schoonste maakt…. maar dat kan dus alleen met politieke steun van ons, van u.

Ik hoop en vertrouw op uw steun!

Harry van den Berg

Motie: docxMotie thorium Begroting 2020