PERSBERICHT: PVV: Nieuwe Brabantse aanpak stikstof vrijwel net zo waardeloos als de oude

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de hernieuwde Brabantse aanpak stikstof gepresenteerd. Het provinciebestuur, dat eerder op eigen houtje absurde milieu-eisen had opgesteld, is teruggefloten door de minister-president en na onderhandelingen met andere provincies en het Rijk is een nieuw pakket aan maatregelen opgesteld.
 
"Deze nieuwe aanpak is echter net zo waardeloos als de idiote regels die er al lagen", aldus woordvoerder Maikel Boon van de Brabantse PVV-fractie. "Ze hebben iets geschoven met de deadlines om de veehouders een klein beetje meer lucht te geven, maar het enige dat ze bereikt hebben is dat onze hardwerkende boeren nu ietsjes later dan eerst zullen stikken."
 
Volgens de PVV Noord-Brabant is er helemaal geen stikstofprobleem, maar hebben we te maken met opgeklopte milieuhysterie, veroorzaakt door Brusselse bemoeizucht. De Brabantse aanpak stikstof krijgt dan ook een dikke onvoldoende.