Oordeel over kandidatuur Jules Iding als Gedeputeerde ecologie en handhaving

De PVV-fractie heeft grote moeite met de heer Iding als kandidaat Gedeputeerde voor ecologie. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Allereerst maakt de heer Iding deel uit van een partij – de SP – die al jarenlang met veel bombarie en een beschuldigende vinger naar andere partijen wijst, maar nooit de hand in eigen boezem steekt. De laatste verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van deze partij was daarvoor weer kenmerkend: de SP beschuldigde in een pseudo-wetenschappelijk rapport – opgesteld door het rijkelijk gesubsidieerde 'wetenschappelijk bureau' van de SP de PVV van verbroken verkiezingsbeloftes op landelijk niveau. De kiezer prikte echter door deze gesubsidieerde partijpropaganda heen met als resultaat een historische zege voor de PVV en een fors verlies voor de SP. Het is nu uitgerekend diezelfde SP die nu praktisch al haar verkiezingsbeloftes breekt door aan dit bestuursakkoord deel te nemen. En dat de SP uitgerekend de heer Iding naar voren schuift als Gedeputeerde is een volgende stap in het draaikonterige opportunisme van deze partij.

Want was het niet diezelfde Jules Iding die bij de coalitieonderhandelingen voor de gemeente Oss weigerde om als SP met de VVD in één college te stappen?[1] Merkte Jules Iding na het bekend maken van het coalitieakkoord in Oss niet op dat "de PvdA kiest voor rechts" en dat de VVD teveel invloed krijgt? En dat ze het "zeteltje en het pluche" mogen hebben?[2] Was het niet diezelfde Jules Iding die afgelopen november tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss durfde te stellen dat – ik citeer: "De snelste manier om Oss er economisch bovenop te helpen is dat premier Mark Rutte zich niet meer in Oss vertoont." [3]

Is als het aan de heer Iding ligt onze premier in het vervolg ook niet meer welkom in onze provincie Noord-Brabant?

Was het ook niet dezelfde Jules Iding die afgelopen februari nog – nadat de SP uit het college was verdwenen – in de gemeenteraad van Oss het voorstel deed om de vergoedingen voor raads- en commissieleden en de lonen van wethouders met tien procent te korten?[4] Is de heer Iding bereid om ook als Gedeputeerde een deel van zijn salaris in te leveren, zoals wij als PVV ook voorstellen in ons verkiezingsprogramma?

Het ziet er niet naar uit, want de SP heeft weliswaar jarenlang de mond vol gehad over zakkenvullerij in de politiek, maar als het er op aan komt plukken zij er maar al te graag de door de belastingbetaler opgebrachte vruchten van. Zo gaf de heer Iding aan nog te twijfelen over een dienstwagen met chauffeur als Gedeputeerde[5], is hij nu ook bereid om hier van af te zien?

De opportunistische houding van de SP-politicus Iding schept weinig vertrouwen voor zijn rol als Gedeputeerde. Voor kritiek lijkt hij niet open te staan, zo stelde de fractievoorzitter van Groenlinks in de gemeenteraad van Oss afgelopen februari nog dat Iding zich opstelt als een "inquisiteur, aanklager en rechter tegelijk", die "vanuit zijn zetel iedere fractievoorzitter bestookt met venijnige interrupties", aldus Groenlinks-fractievoorzitter Gebert Lucassen op diens weblog onder de veelzeggende kop 'Inquisiteur Iding'.[6] Dit is niet bepaald een houding die past bij een gedegen bestuurder, die de heer Iding pretendeert te zijn.

Dan voor wat betreft de portefeuille ecologie die aan de heer Iding toebedeeld zou moeten worden. Als wethouder van Oss heeft de heer Iding in het verleden krasse uitspraken gedaan over een aantal zaken op dit vlak, bijvoorbeeld over de milieuvergunning voor De Heus in Ravenstein. In januari 2008 stelde Iding dat de provincie kiest voor bedrijf en economie en mens en milieu in de kou laten staan.[7] In dergelijk dossiers staat de heer Iding al niet meer onbevooroordeeld als Gedeputeerde, hoe denkt hij hiermee om te gaan en zijn hierover afspraken gemaakt met de andere coalitiepartijen?

De doorslag voor onze fractie voor het oordeel over de heer Iding als kandidaat Gedeputeerde ecologie is echter diens rol als wethouder in de herinrichting van het natuurgebied Herperduin in Oss. Zoals te zien is op de beelden van de Stichting Bos en Mens is onder zijn regie een ravage aangericht in dit gebied om zogenaamde "nieuwe natuur" te scheppen.[8] In de praktijk is dit het bulldozers lomp omduwen van oude eikenbomen in een door recreanten gekoesterd gebied.[9] Als dit het toekomstbeeld is van de natuur in Brabant met Jules Iding als Gedeputeerde ecologie aan het roer – een politicus die zich bovendien heeft bewezen als een drammer en een opportunist – dan ziet onze fractie zich genoodzaakt om tegen zijn benoeming te stemmen.

[1] http://www.osskiest.nl/index.php/nieuws/591-iding-stopt-per-direct-als-informateur.html

[2] http://www.osskiest.nl/index.php/nieuws/630-iding-pvda-kiest-voor-rechts-audio.html

[3] Brabants Dagblad, 23 november 2010: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/oss/7677467/Jules-Iding-premier-in-Oss-niet-meer-welkom.ece

[4] Brabants Dagblad, 25 februari 2011: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/oss/8223367/Kortingsvoorstel-van-SP-is-standaard.ece

[5] Omroep Brabant, 9 april 2011: http://www.omroepbrabant.nl/?news/1534291003/SPer+Iding+twijfelt+over+auto+met+chauffeur.aspx

[6] http://gebertlucassen.punt.nl/?gr=658649

[7] http://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist/81/wethouder-jules-iding-over-de-milieuvergunning-voor-de-heus-van-de-provincie.html

[8] http://www.bosenmens.nl/pagina36a.html

[9] http://www.herperduintv.nl/pagina10.html