PVV NB: ''GS laat discriminatie van autochtone woningzoekenden toe!''

Het Brabantse College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft er geen problemen mee dat Brabantse woningzoekenden worden gediscrimineerd ten opzichte van asielzoekers. In antwoord op statenvragen antwoordt Gedeputeerde Staten: ''Het is geen probleem indien gemeenten op enig moment meer vergunninghouders huisvesten dan op grond van de taakstelling nodig is'' en op de vraag ''Bent u het met de PVV eens dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers'' antwoordt het College ''Nee''.
Dit houdt in dat - door de taakstelling van de Brabantse gemeenten welke in de tweede helft van dit jaar ruim 10% meer bedraagt - de circa 3 asielzoekers per maand per gemeente nog sneller een sociale huurwoning krijgen toegewezen dan gepland en dat de Brabantse woningzoekenden nog langer kunnen wachten op een sociale huurwoning. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de omvangrijke gezinshereniging, welke vaak hierna volgt, waarvoor een grotere woning beschikbaar gesteld moet worden.

Voor veel woningzoekenden - mensen die vaak al jaren op een wachtlijst staan - moet dit een klap in het gezicht zijn. Onder deze groep zijn ook veel sociale huurders die hun vertrouwen in het stemhokje aan de SP hebben gegeven. Nu de SP eenmaal in het college zit laat deze partij de woningzoekenden keihard in de kou én op een wachtlijst staan. De invloed van de woningcorporaties baart daarnaast de PVV Noord-Brabant zorgen en plaats derhalve vraagtekens bij de invulling van de toezichttaak door de provincie. Een goed voorbeeld hiervan hebben we gehad in Etten-Leur, waarbij een zigeunergezin direct een woning kreeg aangeboden.
Om de doorstroming van huurders naar koopwoningen te bevorderen en daarmee de druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verminderen komt PVV Statenlid Joyce Kardol met een motie om starterswoningen te stimuleren. Dit door de goedkope koopwoningen die de provincie heeft gekocht in het kader van de Brabantse Verkoop Garantie regeling te herbestemmen voor de startersmarkt.