Kredietverlening verbouwing provinciehuis

De PVV is geen voorstander van de voorliggende plannen om het provinciehuis voor 33,5 miljoen te verbouwen. Wel willen wij het noodzakelijk onderhoud graag uitgevoerd zien.

In de huidige tijd van grote noodzakelijke bezuinigingen op kosten van de belastingbetaler voor 33,5 miljoen verbouwen getuigt in onze ogen van onbeschaamdheid. Amper tien jaar na een verbouwing waarmee het provinciehuis er weer 25 jaar tegen zou kunnen en waarbij de begroting met vele miljoenen werd overschreden komt het college met een bedwelmend mooi sprookje over het nieuwe werken.

Het klinkt prachtig, en als je niet beter zou weten zou je het college haast nog gelijk gaan geven. Bijvoorbeeld gezien de antwoorden op onze statenvragen over deze verbouwing. Die zijn zo beroerd beantwoord, dat een organisatieverandering met een professionaliseringsslag voor de ambtenaren inderdaad hard nodig blijkt.

Maar voorzitter, kwaliteit en professionaliteit verbeteren bereik je niet door een gebouw voor miljoenen te vertimmeren. Dat bereik je door zoals wij dat in Brabant gewoon zijn te doen met 'de mouwen opstropen en de schouders eronder zetten'. Oftewel gewoon goed je werk doen.

Rare fratsen zoals het nieuwe werken zijn uitgevonden door organisatieadviseurs die daar heel veel geld mee verdienen. Uitermate slim van hen, maar door dit bij overheden in te voeren rollen de onnodige miljoenen helaas wel over tafel op kosten van de belastingbetaler.

Even terug naar de statenvragen die we stelden. We vroegen om een totaalplaatje aan kosten die samenhangen met de invoering van de plannen voor het nieuwe werken: we hebben het nog steeds niet gekregen. We wezen op een discrepantie in de begroting in de post 'onvoorzien' voor in totaal 1,4 miljoen: we kregen een uitermate vaag antwoord over het uitmiddelen van kosten, maar geen antwoord op de vraag. We vroegen waarom het college niet heeft overwogen de bestaande huurlokaties aan te houden zodat ook zonder het uitvoeren van peperdure verbouwing de nieuwbouwvleugel kan worden verhuurd: het college geeft geen antwoord op de vraag, maar ratelt het sprookje van de roze innovatie-droom nog eens af. Zo kan ik nog even doorgaan maar dat hoeft niet, want iedereen kan de flutantwoorden lezen, ze staan op de website van de provincie.

En in plaats van ervoor te zorgen dat de vleugel kan worden verhuurd zonder elitaire verbouwing gaat het college blind en doof door op de ingeslagen weg. Terwijl Brabant best geholpen zou zijn met die 20 miljoen. Die kun je immers ook in de Brabantse economie stoppen, of je kunt er noodlijdende monumenten mee verbouwen, onveilige fietspaden mee verlichten, in het Brabantse toerisme steken, noem maar op. Maar nee, een paar jaar geleden ontstond het idiote idee van het nieuwe werken, en daar moet en zal koste wat kost aan worden vastgehouden.

Betreurenswaardig vinden wij het gedraai dat bij de diverse partijen plaatsvindt. Wij waren blij met de kritische woorden van mevrouw Aarts van het CDA enkele weken geleden voor de camera , maar helaas bleef het daarbij. Het meest bizarre vinden wij echter het kiezersbedrog dat de SP hier vandaag pleegt, maar ja, ze lijken er inmiddels patent op te hebben. SP schreef in haar verkiezingsprogramma: "7.10 Er komt geen dure verbouwing van het Provinciehuis. Alleen de meest noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd." Welnu voorzitter, meneer Heijmans kan vandaag die verkiezingsbelofte inwisselen, vandaag heeft hij de kans om het weer een beetje goed te maken met zijn eigen kiezers. Deze verbouwingsplannen met dit financiële plaatje inclusief de verhuurconstructie van de vleugel stammen immers van vóór de verkiezingen van maart 2011 toen SP nog zo fel tegen deze verbouwing ageerde.

Wij roepen hierbij alle partijen op: Geef net als ons uw fiat aan de noodzakelijke ingrepen aan het provinciehuis, maar wees voor de rest verstandig en luister naar de overweldigende meerderheid van de Brabanders die geheel terecht absoluut niet zitten te wachten op deze verbouwing !!

Over de kredietverstrekking voor de innovatieve werkplek dienen wij een amendement in.