Betoog over de Jaarstukken 2011

Voorzitter,

Vorig jaar hebben wij bij de behandeling van de jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren, en hebben we gekeken naar wat volgens ons beter zou kunnen.

Ons uitgangspunt was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken en wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Wij voegen daar nu een element aan toe: wat kan en moet beter als het gaat om de verantwoording over het belastinggeld.

Om met iets positiefs te beginnen: er is veel informatie beschikbaar op voldoende gedetailleerd niveau en onze fractie waardeert dat zeer.

Desalniettemin valt op dat juist in de verantwoording op hoofdlijnen alleen positieve zaken worden gerapporteerd. Het lijkt wel een marketingpraatje, en dat kan niet de bedoeling zijn. Onze fractie spreekt het verzoek aan GS uit om voor alle verantwoordingsstukken telkens een realistisch, kritisch en afgewogen verhaal te formuleren. Wat goed is goed, maar wat niet goed is dient ook te worden genoemd.

Terug naar de besteding van het belastinggeld. De PVV heeft blijvend aandacht voor subsidies. Ondoelmatig of onrechtmatig bestede subsidies zijn een doorn in het oog van de belastingbetaler. Het gaat om publieke middelen die op een andere manier hadden kunnen worden ingezet. De provincie financiert veel organisaties soms jaren achter elkaar. Een jaarlijks ritueel van een verzoekbrief voor alweer een jaar subsidie met een begroting indienen wordt steevast gehonoreerd, en hupsakee het geld wordt alweer overgemaakt. Terwijl de vraag gerechtvaardigd is: had een andere organisatie niet een veel beter produkt, of misschien meer dienstverlening voor hetzelfde geld kunnen bieden? Onze fractie vraagt het college: schaf deze vanzelfsprekendheid van jaarlijks aan dezelfde organisaties geld geven onmiddellijk af, koppel het subsidieinfuus van deze slurpers los en injecteer subsidie enkel op incidentele basis en alleen daar waar het het best tot zijn recht komt.