PVV: Argumenten 80 km per uur op N279 volstrekt onlogisch.

De provincie gaat de N279 tussen Den Bosch en Veghel ombouwen naar een  4-baans weg die geschikt is om 100 km per uur op te rijden.  Het College van Gedeputeerde Staten laat in een persbericht van 6 juli weten dat de maximumsnelheid gereduceerd wordt tot 80 kilometer per uur.

De PVV vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen dat het college enerzijds meent dat, vanwege de aantrekkelijkheid voor het doorgaand verkeer, de noodzaak zou bestaan om de maximumsnelheid na verbreding van dit deel van de N279 te verlagen naar 80 km per uur en dat vervolgens in hetzelfde bericht gemeld wordt dat de maximumsnelheid in een later stadium omhoog kan naar 100 km per uur als het zuidelijke deel van de N279 verbeterd is!

Volgens de PVV zou juist ná die verbeteringen op het zuidelijk deel gekeken moeten worden of er een noodzaak is om de maximumsnelheid op het noordelijke deel tussen Den Bosch en Veghel aan te passen. De PVV ziet liever nog een transitverbod voor vrachtwagens tussen de A2 en de A67 via de N279, waardoor de weg alleen opengesteld wordt voor regionaal vrachtverkeer en veel geluids- en fijnstofoverlast voorkomen wordt. De automobilisten kunnen dan gewoon met 100 kilometer per uur over een weg rijden die voor die snelheid is ingericht.

Harry van den Berg
PVV-fractie Noord Brabant