PVV: Onnodig snoepreisje voor de Brabantse politici

Terwijl de Brabantse burger moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en moet sparen voor leuke uitjes zoals bijvoorbeeld een dagje Efteling, gaat de Brabantse politiek vier dagen naar Parma, Italië, enkel en alleen om daar te vergaderen. Een delegatie van Brabantse Statenleden en directe partners in de veehouderij gaat van 5 t/m 8 februari naar Parma. Het programma bevat zeggen en schrijven één middag excursie, en voorziet voor de rest in vergadertijd.
De PVV vindt dat ongehoord: "Zeker in tijden van bezuiniging kan gemakkelijk worden bespaard op dit soort zaken. Op kosten van de belastingbetaler snoepreisjes organiseren -in feite op een sjieke locatie gaan zitten vergaderen- kan er bij onze fractie niet in", aldus Kardol van de Brabantse PVV-fractie. "Wij kunnen ons ook niet voorstellen dat er een breed draagvlak is onder de Brabantse burgers voor een reisje van circa € 50.000. De Statenfractie van de PVV ziet met klem af van deelname". 


De PVV onderschrijft het belang van een werkbijeenkomst om de belangrijke thema’s van Transitie Stad & Platteland te bespreken, maar dat kan ook gewoon in Brabant.  "Nut en noodzaak van een reisje naar het buitenland is hier absoluut niet aangetoond. Sterker, door deze buitenlandse reis te forceren ondermijnt het College transparante en democratische besluitvorming", aldus Kardol. We hebben een mooi Brabants provinciehuis en wat is nu effectiever dan hier een werkbijeenkomst te combineren met een bezoek aan onze eigen innovatieve Brabantse veehouderij.
Reden voor Kardol om Statenvragen te stellen over dit snoepreisje. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Joyce Kardol