PVV Noord-Brabant: Bestuurscoalitie helpt de democratie in de Brabantse Staten om zeep

De PVV Noord-Brabant ageert fel tegen een a.s. vrijdag te behandelen Statenvoorstel . Dat bevat naast een nieuw werkplan ook aanpassing van de regeling voor het vragenuurtje en voor de behandeling van initiatiefmoties, de zogenaamde moties 'vreemd aan de orde van de dag'. Het voorstel is de PVV fractie een doorn in het oog. In de nieuwe regeling mag het Presidium in plaats van de onafhankelijke voorzitter beslissen over de toelaatbaarheid van vragen voor het vragenuurtje en het behandelen van initiatiefmoties over niet geagendeerde onderwerpen. Door deze constructie kan de coalitie vragen en initiatiefmoties van de agenda weren.

Volgens de PVV wordt hier de democratie vakkundig om zeep geholpen. "Niet voor niets gaat in onze democratie de onafhankelijke voorzitter over de toetsing van vragen voor het vragenuur, zo is dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook het geval", aldus Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant. "De rol van het Presidium is enkel van procedurele aard, maar met het voorliggende Statenvoorstel wordt het Presidium een politiek instituut en een handig instrument van de bestuurscoalitie om onwelgevallige initiatieven of kritische vragen van de agenda te weren." Van der Kammen vult aan: "Dit is een pure machtsgreep door de coalitiepartijen, maar onze partij zal zich hier nooit bij zal neerleggen. Ze zijn nog niet met klaar met de PVV: Wij staan voor onze mening en zullen kritische vragen blijven stellen als die nodig zijn en ook initiatieven blijven indienen.

De PVV hoopt vrijdag de voltallige Staten te kunnen overtuigen en zal dan proberen met amendementen te voorkomen dat de democratie in Brabant wordt verkwanseld.