PVV: wedstrijd “Ons beeld van de Koning” moet voor alle Brabanders zijn!

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april aanstaande wil de provincie Noord-Brabant een beeltenis van de nieuwe koning in de Statenzaal plaatsen. Hiertoe heeft de provincie het plan opgevat een wedstrijd voor kunstenaars te organiseren om een sculptuur of borstbeeld van de aanstaande koning te ontwerpen.

De provincie wil de organisatie hiervan min of meer uitbesteden aan de provinciaal gesubsidieerde cultuurorganisatie het BKKC, dat 3 kunstenaars selecteert om een borstbeeld te ontwerpen. De PVV vindt dit een gemiste kans en pleit er voor álle Brabanders de gelegenheid te bieden aan deze wedstrijd mee te doen. “Met een voorselectie van 3 kunstenaars blijft het feestje hangen in het elitaire kunstkringetje dat al sinds mensenheugenis om het subsidie-bolwerk BKKC heen hangt”, aldus Statenlid Harry van den Berg.

De PVV wil er een Brabantbrede wedstrijd van maken: “De deelnemende beroeps- en amateurkunstenaars, maar ook aankomende jonge kunstenaars van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, kunnen dan een schets indienen van hetgeen ze in gedachten hebben met een beschrijving van het materiaalgebruik erbij. Zeker in het licht van het feit dat Koningin Beatrix als amateurkunstenares vele fraaie kunstuitingen heeft gecreëerd maakt dat juist voor dit project bij uitstek gekozen zou moeten worden voor amateur- of aankomend kunstenaars en niet de gevestigde elite. Een publieksjury en een deskundigenpanel kunnen dan vervolgens de winnaar aanwijzen”, aldus de enthousiaste PVV-er, die het idee van een wedstrijd op zich van harte toejuicht.

 

Harry van den Berg