PVV Noord-Brabant: 'Bestuurscoalitie Brabant blokkeert democratisch initiatief in Staten!'

's-Hertogenbosch, 19 april 2013

Waar de PVV bij het vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde in januari van dit jaar al voor waarschuwde, is nu gebleken: de coalitiepartijen blokkeren het bespreken van moties als initiatief vanuit de oppositie. Een motie over overleg met gemeenten over stijgende toeristenbelasting werd vandaag door de coalitie in het Presidium geblokkeerd omdat deze  niet "urgent" genoeg zou zijn. Het begrip 'urgent' vulde het Presidium naar eigen goeddunken in.

De PVV is principieel van mening dat het niet aan het Presidium is om te beslissen over initiatieven van Statenleden, maar dit in beginsel het democratisch recht van de volksvertegenwoordiger zélf is. Ook bij het vaststellen van de agenda in Provinciale Staten blokkeerden de coalitiepartijen de behandeling van de motie, wat hen op kritiek van een groot deel van de oppositie kwam te staan, die zich eveneens aangetast voelen in hun democratische rechten als volksvertegenwoordiger.

Initiatiefnemer Ronald Dol (PVV): "Het is te gek voor woorden wat hier gebeurde, ik had gegronde redenen om deze motie vandaag in Provinciale Staten te bespreken, maar de coalitiepartijen blokkeren nu de Staten in het doen van een uitspraak over mijn motie, die voor de Brabantse vrijetijdseconomie van urgent belang is. Zo krijg je een dictatuur van de meerderheid en wordt de oppositie het zwijgen opgelegd."

De PVV Noord-Brabant zal verdere stappen ondernemen om dit soort ondemocratische oekazes vanuit het Presidium aan te pakken.