PVV Noord-Brabant krijgt gelijk: Provincie moet afzien van wachtgeldregeling.

Minister Plasterk heeft aangekondigd dat de wachtgeldregeling voor Statenleden na de volgende Statenverkiezingen verdwijnt. Een initiatief van de PVV Noord-Brabant eind vorig jaar om de wachtgeldregeling voor Statenleden te versoberen of af te schaffen behaalde geen meerderheid. Behalve de PVV en PvdD stemden alle partijen tegen de motie. Daaronder ook de SP, die het afschaffen van de wachtgeldregeling in haar verkiezingsprogramma heeft staan. En ook de huidige regeringspartijen VVD en PvdA.

Van die laatste komt de minister dus nu met het voorstel het wachtgeld af te schaffen, een initiatief dat de PVV van harte toejuicht.

Statenleden zijn naar het oordeel van de minister van BZK over het algemeen niet primair afhankelijk van het inkomen uit hun politieke ambt, waarmee hij het standpunt van de PVV Noord-Brabant ten volle onderschrijft.

De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd; het voorstel is aansluitend voor advies aan de Raad van State gezonden. De maatregel treedt met ingang van 1 juli 2013 in werking.

De PVV Noord-Brabant laat weten met veel genoegen kennis te hebben genomen van het voorstel, het kan haar niet snel genoeg gaan!

Alexander van Hattem