Amendement Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013, ter bespreking van Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij

 

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 2b als volgt te formuleren:

 

"2. b. bij veehouderijen uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren alleen mogelijk is indien wordt aangetoond dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, beoordeeld naar een in dit kader te ontwikkelen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij."

 

en artikel 2c te schrappen.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

Partij voor de Vrijheid