Motie “Stop de windzwendel”

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelende de Verordening Ruimte

constaterende:

- dat alle geplande windparken in Nederland bij elkaar een optimistisch geschatte temperatuurreductie van 0,0013 graden realiseren (1)
- dat de kosten voor alle windparken in Nederland tot 2023 tussen 70 en 100 miljard euro bedragen, inclusief inpassingskosten (ca.€ 25 miljard excl.)(2)
- dat de aardoppervlakte tussen 1982 en 2006 is afgekoeld (3)
- dat de luchttemperatuur op aarde - bij lineair stijgend CO2-gehalte - sinds 17 jaar geen opwarming meer laat zien en de huidige gemeten temperatuurontwikkeling ver onder de verwachtingen van de computermodellen ligt (4)

overwegende:

- dat CO2-reductie geen doel is, maar een middel ter voorkoming van opwarming van de aarde
- dat windmolens extreem kostenineffectief zijn in de strijd tegen deze opwarming van de aarde
- dat windmolens steeds hoger worden en daarmee de horizon ernstig vervuilen
- dat windmolens ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken bij omwonenden (5)
- dat de pauze in / de gestopte opwarming van de aarde het bedrijfsleven en wetenschap voldoende tijd geeft revolutionaire veilige, schone, effectieve en goedkope alternatieven voor kolen, olie en gas verder te ontwikkelen (6)

dragen Gedeputeerde Staten op:Iedere nadere bepaling ter stimulering en ondersteuning van windenergie uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en Verordening ruimte te schrappen,

Windenergie op geen enkele wijze te stimuleren of te ondersteunen,

en gaan over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg


Bijlage amendement “Stop de windzwendel”

(1) Opgewekt door alle windparken (10,5 GW, prestatiefactor 0,30):
10,5 x 0,30 x 24 x 365 ≈ 27.600 GWh/yr
In (2080 – 2023 =) 57 jaar: 57 x 27.600 = 1.573.200 GWh

CO2-uitstoot per GWh: 0,674 kTon CO2/GWh
CO2-uitstoot vermeden door alle windparken in 2080:
0,674 x 1.573.200 = 1,06×10^6 kTon CO2 = 1,06 GtCO2

1 ppm CO2 = 2,12 GtCarbon = 2,12 x 3,66 GtCO2 = 7,76 GtCO2
1 GtCO2 = 1/7,76 = 0,129 ppm CO2
In 2080 bespaard 1,06 GtCO2 => 1,06 x 0,129 = 0,137 ppm CO2

Klimaatgevoeligheid (IPCC) = 3 ºC (280 => 560 ppm CO2 = factor 2):
1 ºC temperatuurverhoging bij 2^(1/3) x zoveel CO2 = factor 1,26
Momenteel 400 ppm: 1 ºC opwarming bij 1,26 x 400 = 504 ppm

Vermeden opwarming in 2080 door windenergie in NL: 0,137/(504 – 400) = 0,0013 ºC
Uitgaande van Kamps prestatiefactor van 0,4 zou de beperking 0,0013/3x4 = 0,0017 ºC zijn

(2) http://climategate.nl/2013/10/07/astronomische-kosten-energieakkoord-verzwegen/

(3) http://ears.nl/user_files/04-Rosema_b.pdf

(4)  Bijlage windzwendel

(5) http://www.dichtbij.nl/lekstroom/regio/artikel/2977003/vloedgolf-aan-klachten-over-windmolenpark-houten-social-report.aspx

(6) http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/bill-gates-stops-chasing-nuclear-wave-pursues-variety-of-reactors/