Motie Maaiveld+ Vught

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

Constaterende

- dat er een overeenkomst gesloten is omtrent de PHS te Vught, waarbij in Vught tegen circa € 250 miljoen méérkosten een spoorbak wordt aangelegd.

overwegende

- dat de zogenaamde Maaiveld+ variant niet onderzocht is vanwege kennelijke weerstand vanuit de burgers en politiek in Vught, terwijl deze een vergelijkbaar probleemoplossend vermogen heeft.

- dat de Maaiveld+ variant volgens inschatting van de indiener al gauw 200 miljoen euro goedkoper uitvalt dan de voorgestelde V3-variant

- dat het uitgeven van 200 miljoen euro extra voor een iets fraaier uitzicht van enkelen een gotspe is

- dat de staatsspoorlijn H, welke het hier betreft in 1868 is opgeleverd en derhalve het voor alle huidige inwoners van Vught een keuze is geweest om nabij deze spoorlijn te gaan wonen

- dat bij de Maaiveld+ variant de provinciale bijdrage bij dit deel van het PHS traject ongeveer 62,5 miljoen euro lager uitvalt

- dat met deze 62,5 miljoen euro spoorse doorsnijdingen elders, zoals in Boxtel en Rijen, afdoende kunnen worden verbeterd en eventueel middelen aan andere infraprojecten toegevoegd kunnen worden.

roept het college op

- alsnog de Maaiveld+ variant volledig te laten onderzoeken en mee te nemen in het vervolgtraject van de PHS

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg