Motie “lange invoegstroken = betere doorstroming”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- langzaam invoegende vrachtwagens de doorstroming belemmeren
 
overwegende dat:
 
- lange invoegstroken er voor zorgen dat vrachtverkeer op het gewenste tempo kan invoegen en de doorstroming hiermee niet belemmert
 
verzoeken het college:
 
- lange invoegstroken, waarvan het beginstuk met ononderbroken belijning, bij de aansluitingen in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg