Motie "Meer toezichthouders in het openbaar vervoer"

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
 
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds slachtoffer worden van brute overvallers en gewelddadige, minder prettige situaties waarbij optreden door de chauffeur niet altijd een gemakkelijke optie is;
 
Overwegende dat:
- Overvallen op bussen vaak doelgericht plaatsvinden in de avonduren op bepaalde trajecten;
- Overvallen en gewelddadige situaties voor een chauffeur een enorme impact hebben;
- Mensen vaak in de avonduren de bus mijden omdat ze zich niet prettig voelen omdat vooral jongeren herrie schoppen en rotzooi achterlaten in de bus;
 
Verzoeken het college:
 
- Richting de begroting met een voorstel te komen voor extra toezichthouders in het openbaar (bus)vervoer in Brabant;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker